سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول
فرم استخدام تایپیست
*
*
*
*
*
*
*
*
* کلمه در دقیقه
*
* حداکثر پنج زبان
حساب متعلق به شخص تایپیست باشد
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد