سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

ترجمه تخصصی رشته شهرسازی توسط مترجم


ترجمه مقاله شهرسازی + ترجمه تخصصی  شهرسازی + ترجمه مقاله ISI رشته  شهرسازی + ترجمه فوری متون رشته  شهرسازی + ترجمه دانشجویی  شهرسازی + ویرایش مقاله + ترجمه چکیده پایان نامه رشته  شهرسازی+ ترجمه کاتالوگ + ترجمه بروشور  + ترجمه وب سایت و وبلاگ + ترجمه فایل صوتی و تصویری + ترجمه کتاب رشته  شهرسازی+ ترجمه نامه های اداری +  ترجمه اسناد + ترجمه انگلیسی به فارسی رشته شهرسازی + ترجمه فارسی به انگلیسی رشته  شهرسازی

نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی با موضوع " اولويت‌بندي بهسازي سکونتگاه غيررسمي در برابر خطر زلزله      

اولويت‌بندي بهسازي سکونتگاه غيررسمي در برابر خطر زلزله   

چکیده

     شهرنشيني شتابان در ايران و محدوديت‌هاي رشد شهري، منجر به شکل‌گيري محلات فرودست شهري شده است که از آمادگي و تاب‌آوري کافي در برابر بحران و خطر وقوع بلايا برخوردار نيستند. تراکم بالاي جمعیتي، فشردگي و فرسودگي کالبدي، احتمال وقوع خسارات مالي و جاني در اين نواحي را افزايش داده است. با توجه به زلزله‌خيز بودن منطقه‌ي خوزستان، ‌ هدف این پژوهش اولویت بندی بهسازی واحدهای مسکونی محله‌ي صباغان‌ِ شهر بندر امام خميني‌ (ره) ، در برابر خطر وقوع  زلزله‌هاي احتمالی است. روش پژوهش، اسنادي و ميداني است و از داده‌هاي تمام شماري براي سنجش ميزان آسيب پذيري سکونتگاه استفاده شده است. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، در سناريوي زلزله‌های احتمالی باشدت 6 مرکالی،  واحدهای مسکونی واقع در دامنه‌ها‌ي آسيب‌پذيري کامل، زیاد، متوسط،  کم و خیلی‌کم،  در رتبه‌هاي 1 تا 5  قرار گرفته و به ترتیب 103، 48، 276، 497 و 752 واحد مسکونی را شامل شده است. در سناريوي زلزله‌ي 7 مرکالی، در  رتبه‌هاي 1 تا 5 به ترتيب 1056، 362، 182، 67 و 9 واحد مسکوني قرار گرفته‌اند. در نتيجه در دامنه‌ي نابودی کامل، ميزان خطر آسيب‌پذيري سکونتگاه، شکل صعودی به خود گرفته است. در پايان پيشنهاداتي براي پيشگيري از تشديد خسارات ناشي از وقوع زلزله‌هاي احتمالي ارائه‌ شده‌اند.

کلید واژه: بهسازی، سکونتگاه غيررسمي، اولویت‌بندی، زلزله، تحلیل شبکه، Fuzzy ANP, GIS

Prioritizing the improvement of informal settlement against earthquake hazards

 

Abstract:

The rapid urbanization in Iran and the urban growth limitations leads to the formation of the urban underclass neighborhoods that do not have an adequate preparedness and resilience against the crisis and occurrence of natural disasters. The high population density, compactness and the physical exhaustion have increased the possibility of human and financial losses in these areas. Due to the seismicity of Khuzestan region, the purpose of this research is prioritizing improvement of Sabbaghan neighborhood residential units of Bandar Imam Khomeini against earthquake possible hazards. The research method is attributive and fieldwork and the whole count data was used in order to assess the vulnerability rate of the settlement. Based on the findings, in possible earthquake scenarios with 6 Mercalli intensity, all residential units on the ranges of full, high, medium, low and the very low vulnerability have been on the ranks 1 to 5 and 103, 48, 276, 497, 752 residential units have been included respectively. In 7 Mercalli earthquake scenario, on the ranks 1 to 5, - 362, 182, 67 and the 9 residential units are respectively. As a result, in the range of complete destruction, the vulnerability risk rate of the settlement have been increased. At the end, some recommendations have been presented for the prevention of the aggravation of damages caused by the occurrence of possible earthquakes.

Keywords: improvement, informal settlement, prioritization, earthquake, network analysis, Fuzzy ANP, GIS


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد