سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

ترجمه تخصصی رشته برق مخابرات توسط مترجم اول


ترجمه مقاله رشته برق مخابرات + ترجمه تخصصی متون  برق مخابرات + ترجمه مقاله ISI رشته  برق مخابرات + ترجمه فوری متون رشته  برق مخابرات + ترجمه دانشجویی  برق مخابرات + ویرایش مقاله + ترجمه چکیده پایان نامه رشته  برق مخابرات + ترجمه کاتالوگ + ترجمه بروشور  + ترجمه وب سایت و وبلاگ + ترجمه فایل صوتی و تصویری + ترجمه کتاب رشته  برق مخابرات + ترجمه نامه های اداری +  ترجمه اسناد+ ترجمه انگلیسی به فارسی رشته  برق مخابرات + ترجمه فارسی به انگلیسی رشته برق مخابرات

تخمین کانال بصورت پایلوت در سامانه های OFDM

 

4 Channel Estimation
While evaluating OFDM system performance in previous sections, we assumed perfect knowledge of the channel for
equalization. While perfect  channel knowledge can be used to find the upper limit of OFDM system performance, such
perfect channel knowledge is not available in real-life  and needs to be estimated. Channel estimation can be done in
various ways: with or with the help of a parametric model, with the use of frequency
and/or time correlation properties of the wireless channel, blind or pilot (training) based, adaptive or not.

 

4- تخمین کانال

هنگام تخمین عملکرد سیستم OFDM در بخش‌های قبلی، ما دانش کامل کانال برای تعادل‌سازی را لحاظ کردیم. با آنکه دانش کانال

بی‌نقص و کامل برای پیدا کردن حد بالایی از عملکرد سیستم OFDM  می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، چنین دانش کانال بی نقصی

در زندگی واقعی در دسترس نبوده و نیاز به تخمین دارد. تخمین کانال را می توان به روش های مختلفی انجام داد: بوسیله یا با کمک

یک مدل پارامتریک، با استفاده از فرکانس و / یا ویژگی‌های همدوسی زمان کانال بی‌سیم، مبتنی بر کور و یا پایلوت (آموزشی) ،

انطباقی یا غیر انطباقی.


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد