سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

 ویژگی های یك مترجم خوب توسط مترجم اول


ترجمه مقاله - ترجمه تخصصی  - ترجمه مقاله  ISI - ترجمه فوری متون - ترجمه دانشجویی - ویرایش مقاله - ترجمه چکیده پایان نامه - ترجمه کاتالوگ  - ترجمه  بروشور   - ترجمه  وب سایت و وبلاگ - ترجمه فایل صوتی و تصویری - ترجمه کتاب - ترجمه نامه های اداری -  ترجمه اسناد - انگلیسی به فارسی - فارسی به انگلیسی

درباره یك مترجم خوب نظرات زیادی ارائه شده است .در نگاه اول  به نظر می رسد كه یك مترجم خوب باید به دو زبان تسلط كامل داشته باشد اما این به تنهایی كافی نیست .برخی ،علاوه بر تسلط به دو زبان ، بعضی مهارتها و ویژگی های دیگر را نیز برای مترجم خوب برشمرده اند .برای نمونه ناباكوف می گوید: استعداد نویسندگی مترجم باید در حدود استعداد كسی باشد كه اثرش را ترجمه می كند .نایدا نیز می گوید: كسی كه نتواند اثر قابل ملاحظه ای بنویسد بعید است بتواند اثر قابل ملاحظه ای ترجمه كند .

درباره یك مترجم خوب نظرات زیادی ارائه شده است .در نگاه اول  به نظر می رسد كه یك مترجم خوب باید به دو زبان تسلط كامل داشته باشد اما این به تنهایی كافی نیست .برخی ،علاوه بر تسلط به دو زبان ، بعضی مهارتها و ویژگی های دیگر را نیز برای مترجم خوب برشمرده اند .برای نمونه ناباكوف می گوید: استعداد نویسندگی مترجم باید در حدود استعداد كسی باشد كه اثرش را ترجمه می كند .نایدا نیز می گوید: كسی كه نتواند اثر قابل ملاحظه ای بنویسد بعید است بتواند اثر قابل ملاحظه ای ترجمه كند .

یك مترجم خوب باید مثل یك هنرپیشه خوب به كلمات حیات و حركت ببخشد ،مترجم حتمًا باید خودش  نویسنده باشد.

 اما متاسفانه چنانكه جان دان می گوید:

  اكثر مترجمان ما كسانی هستند كه چون نمی توانند بنویسند به ترجمه روی می اورند.

 اتین دوله درباره ویژگی های یك مترجم خوب می گوید:

مترجم باید محتوای متن و قصد نویسنده را بخوبی درك كند . 

مترجم باید از دانشی وسیع در زبان مبدا و مقصد برخوردار باشد .

مترجم باید از ترجمه لفظ به لفظ كه هم به مفهوم متن اصلی و هم به زیبایی ان لطمه وارد می كند  بپرهیزد.

مترجم باید شكل های گفتاری رایج و متداول در دو زبان را بشناسد و به كار گیرد .

مترجم باید از طریق انتخاب و ترتیب مناسب كلمات ، تاثیری همه جانبه و لحنی مناسب متن اصلی به  ترجمه ببخشد.

According to Newmark , Cicero(۱۰۶-۴۳ B.C) believed that:

" … a translator must be either an interpreter or a rhetorician and who knows an interpreter's knowledge is not equaled to bilingualism, and that  the rhetorician is not only one who looks things superficially but one who sees through things " (Newmark:۱۹۸۱)

فرزانه فرحزاد می گوید: "امروزه بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده كه مترجم خوب كسی است كه به زبان  مبدا ( زبانی كه از ان ترجمه می شود) و زبان مقصد(  زبانی كه به ان ترجمه می شود) " و  موضوع متن مورد ترجمه احاطه داشته باشد پیتر نیومارك ( ١٩٨٨) می گوید:

"A translator requires a knowledge of literary and non – literary textual criticism, since he has to assess the quality of a text before he decides how to interpret and then translate it. there are differences between literary and technical translation. The technical translator is concerned with content and the literary translator, with form. A technical translation must be literal; a literary translation must be free"

 پازارگادی نیز ویژگی های یك مترجم خوب را

  • تسلط بر زبان مادری

  • تسلط به زبان خارجی

  • تشخیص اختلافات دو زبان ذكر می كند.


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد