سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

مشکلات ترجمه متون  ادبی توسط مترجم اول


ترجمه مقاله - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله ISI - ترجمه فوری متون - ترجمه دانشجویی - ویرایش مقاله - ترجمه چکیده پایان نامه - ترجمه کاتالوگ - ترجمه بروشور  - ترجمه وب سایت و وبلاگ - ترجمه فایل صوتی و تصویری - ترجمه کتاب - ترجمه نامه های اداری - ترجمه اسناد - انگلیسی به فارسی - فارسی به انگلیسی

می دانیم که ادبیات و به ویژه شعر در هر زبان از یک نظام خاص تبعیت می کنند . برای نمونه شعر     فارسی  بر اساس وزن و قافیه و ردیف  استوار است  و به اصطلاح یک شعر عروضی است . علاوه بر ان  تشبیهات ، استعارات ، کنایات و ضرب المثلها و اصطلاحات  در هر زبان دارای ویژگیهای خاصی هستند که ترجمه لفظ به لفظ انها در زبان مقصد  بی معنی خواهد بود . علاوه بر ان ،برخی عناصر در ادبیات فارسی و به ویژه  شعر فارسی موجودند  که از انها به عنوان عناصر ترجمه ناپذیر یاد می کنند  . یکی از انها الگوهای اوایی در شعر فارسی است. به بیت زیر دقت کنید: 

رشته تسبیحم  ار بگسست معذورم بدار                   دستم  اندر ساغر سیمین ساق بود     

مشکلات ترجمه متون  ادبی

می دانیم که ادبیات و به ویژه شعر در هر زبان از یک نظام خاص تبعیت می کنند . برای نمونه شعر     فارسی  بر اساس وزن و قافیه و ردیف  استوار است  و به اصطلاح یک شعر عروضی است . علاوه بر ان  تشبیهات ، استعارات ، کنایات و ضرب المثلها و اصطلاحات  در هر زبان دارای ویژگیهای خاصی هستند که ترجمه لفظ به لفظ انها در زبان مقصد  بی معنی خواهد بود . علاوه بر ان ،برخی عناصر در ادبیات فارسی و به ویژه  شعر فارسی موجودند  که از انها به عنوان عناصر ترجمه ناپذیر یاد می کنند  . یکی از انها الگوهای اوایی در شعر فارسی است. به بیت زیر دقت کنید: 

            رشته تسبیحم  ار بگسست معذورم بدار                   دستم  اندر ساغر سیمین ساق بود                                                                 

  ویژگی دیگر، چند معنایی و ایهام در شعر  فارسی است.

  آن یکی شیر است اندر بادیه                  و آن یکی شیر است اندر بادیه                

   آن یکی شیر است ادم می خورد                 و آن دگر شیر است کادم می خورد               

بخشی  از مفهوم ، احساس و عاطفه ای که شعر  فارسی  به خواننده منتقل  می کند در همین ویژگیهای  اوایی و روابط واژگانی  نهفته است  که به هنگام ترجمه  به زبان  دیگر  از میان می رود و تنها معنای لغوی واژه ها  و بیت ها به خواننده  زبان  مقصد  منتقل می شود . شاید  به همین  دلیل  باشد که اکثر صاحبنظران ترجمه شعر را امری بیهوده می دانند.

مسئله دیگر ، نمادشناسی در ترجمه است . در هر زبان  بر حسب  یک سری باورها و الگوهای آرمانی شده یک سری اشیا یا حیوانات به عنوان نماد و سمبل یک  سری  صفات و ویژگی قرار می   گیرند.

برای نمونه روباه در فرهنگ فارسی نماد مکر و حیله گری است و شیر سمبول شجاعت و کوه سمبل   استقامت است و دو چیز شبیه به هم را به دو نیمه سیب تشبیه می کنند.

  به نمونه های زیر از انگلیسی توجه کنید.

به  سیاهی شب                  as   black   as coal               

به شجاعت شیر               as   brave   as a  lion               

به مکاری روباه                   as  cunning  as fox        

  به روشنی اشک چشم                as   clear  as  crystal      

   مثل دو نیمه سیب              as  like  as  two  beans    

     به صافی کف دست             as  flat  as  a  board           

مثل گدای سامره               مثل گدای شب جمعه

as  poor  as  a church mouse             

 در زبان فارسی  گاو  سمبل "  پرخوری  " و " شکمبارگی  " است  در حالیکه در انگلیسی می گویند.

He   eats  like  a  horse

اصطلاحات نیز  از بخشهای  مهم هر زبان هستند  که ترجمه انها  نیازمند  دانش و اطلاعات  وسیع در زبان مبدا است . اصطلاح ، از نظر تعریف، عبارت یا جمله ایست که نمی توان معنی کل ان را از روی  معنی  اجزای ان  بدست اورد و از این  رو  فرهنگ  لغات نمی توانند کمک شایانی دراین زمینه بکنند . اصطلاحات به مانند تک واژه ها دارای  معانی ثابت و قراردادی هستند  که باید  انها را مثل معنی واژه ها از قبل حفظ بود  و یا  حداقل  به فرهنگ های  تخصصی در همین زمینه  مثل : فرهنگ اصطلاحات  و ضرب المثلها  " مراجعه کرد .

به نمونه ای از اصطلاحات انگلیسی  و معادل انها توجه نمایید.

چیزی بارش نیست              he  is  no  scholar  

    بازی در می اره                 he  plays  fast  and  loose

به درد ما نمی خوره             it  doesn’t  serve  our  purpose 

                     i miss him            دلم براش تنگ شده

عقلش قد نمی دهد                      it's  beyond  his  mind  

خوش گذشت؟                      ?did   you  have  a  good  time    

 زیر قولش زد                   he   went  back  on  his  word 

 خم به ابرو نیاورد              he  didn’t  turn  a  hair                     

   به مادرش رفته است             she  takes  after  her  mother              

    قیامتی بر پا کرد                  he  made  a  scene        

چنگی به دل نمی زند                    it  makes  no  appeal

  به خودم مربوط است                that  is  my  affair                  

    be fair                           جر نزن

مودب باش                               behave   yourself!                 

پکرم                             I  feel  blue            

  هر چه باداباد                     come  what  may !   

افرین                                     well done     

لطفی در حقم بکن                        do  me  a  favor    

ضرب المثلها نیز در هر زبان  به عنوان  واحد های تثبیت شده  ، قالبی  و تغییر ناپذیر  قابل  ترجمه  لفظ  به لفظ  نیستند  و اهل زبان باید  معادل  ان  ضرب المثلها را در زبان مقصد  پیدا کنند

 چند نمونه از ضرب المثلهای انگلیسی  با معادل  فارسی:

he fishes in troubled waters

             از اب گل الود ماهی می گیرد                

            

the face is index of the heart

 رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون

 • knowledge is power

 • توانا بود هر که دانا بود

 • Whenever there is a will, there is way   

خواستن توانستن است

                  Better late than never                      

  دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

 • More catholic than pope.

 •   کاسه داغ تر از اش – دایه مهربانتر از مادر

 • Carrying coal to new castle.

   زیره به کرمان بردن

 • Killing two birds with one stone.

 •   با یک تیر دو نشان زدن

 • A bird  at  hand  is  worth  ten  on  the  bush . 

 • سیلی نقد به از حلوای نسیه

 • A burnt child dreads the fire.

      مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

 • Actions speak louder than words.  

   صد گفته بهاز یک کردار نیست.

 • All that glitters is not gold.

 • هر گردی گردو نیست.

 • Bird of a feather, flock together.  

     کبوتر با کبوتر باز با باز      کند همجنس با همجنس پرواز

 • A man’s best friend are his ten fingers

 •  کسی نخوارد پشت من     جز ناخن انگشت من

Charity begins at home.

         چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است.

 • No gains, no pains

 •  نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

 • Prevention is better than cure.

 چاره درد قبل از علاج است.

Too many cooks spoil the broth. 

 اشپز که دوتا شد اش یا شور می شود یا بی نمک

 • Beat about the bush

 • شاخه به شاخه پریدن

 • Make hay while the sun shines.

 • تا تنور داغ است نان را به تنور چسباندن

 • Take a leap in the dark.

  تیر در تاریکی انداختن

 • Seeing is believing.

 شنیدن کی بود مانند دیدن.

 • One swallow doesn’t make summer.

    با یک گل بهار نمی شود.

There is no smoke without fire.  .

 نمی شود از رودخانه پرید و خیس نشد 


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد