سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی توسط مترجمALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

حل مشاجره جایگزین

A. Introduction The phrase alternative dispute resolution or ADR encompasses a range of pro- 1.01 cedures other than litigation which are designed to resolve conflicts. ADR processes include negotiation, mediation, conciliation, expert determination, adjudication, and arbitration.1 In the last few decades the use of ADR has become more prevalent within both international and domestic commercial contracts. The reason for this is that the costs of litigation have become
3 1.14 prohibitive and the parties to a dispute and their advisers are now considering alternative methods to resolve disputes which are cheaper, quicker and will not lead to a break down in the working relationships of the parties. 1.02 A detailed examination of each of the processes is beyond the scope of this book. However, a summary of the various types of ADR processes is provided and a short commentary is given to the new International Chamber of Commerce (ICC) ADR Rules and the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Conciliation Rules. In addition to the ADR processes described there may be other ADR processes which are specific to particular countries. Such processes would include Ombudsmen Schemes, utility regulators or statutory tribunals. These forms of domestic ADR are not addressed.

 

عبارت حل مشاجره جایگزین یا ADR شامل دامنه روش‌هایی به غیر از دعوی قضایی می‌باشد که برای حل مناقشات طراحی می‌شود. فرآیندهای ADR مشتمل بر مذاکره، وساطت، میانجیگری، تعیین متخصص، احقاق‌حق، و قضاوت می‌باشند. در چند دهه‌ی اخیر استفاده از ADR در میان قراردادهای داخلی و بین‌المللی رواج بیشتری یافته است. دلیل این رواج این است که هزینه‌های دعوی قضایی بازدارنده شده و طرفین مشاجره و مشاورانشان اکنون در فکر روش‌های جایگزین برای حل مشاجره‌ها هستند که ارزانتر و سریعتر بوده و به فرو پاشی روابط بین طرفین منجر نشود.
1.02  بررسی دقیق هر یک از فرآیندها فراتر از محدوده این کتاب می‌باشد. به هر حال, خلاصه‌ای از انواع مختلف فرآیندهای ADR فراهم شده و تقسیر کوتاهی از اتاق بین‌المللی جدید قوانین ADR بازرگانی و کمیسیون سازمان ملل‌متحد در قوانین مصالحه تجارت جهانی (UNCITRAL) داده شده است. مضاف بر فرآیندهای ADR توضیح داده شده, فرآیندهای ADR دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشدکه خاص کشورهای بخصوصی می‌باشد. چنین فرآیندهایی طرح های آمبودزمان, تنظیم‌کننده های سودمند ویا دادگاه‌های قانونی را شامل خواهد شد. به این اشکال از ADR های داخلی پرداخته نشده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد