سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

ترجمه تخصصی رشته علوم نظامی توسط مترجم اول


ترجمه مقاله علوم نظامی + ترجمه تخصصی  علوم نظامی + ترجمه مقاله ISI رشته علوم نظامی + ترجمه فوری متون رشته علوم نظامی + ترجمه دانشجویی علوم نظامی + ویرایش مقاله + ترجمه چکیده پایان نامه رشته علوم نظامی + ترجمه کاتالوگ + ترجمه بروشور  + ترجمه وب سایت و وبلاگ + ترجمه فایل صوتی و تصویری + ترجمه کتاب رشته علوم نظامی+ ترجمه نامه های اداری +  ترجمه اسناد + ترجمه انگلیسی به فارسی رشته علوم نظامی + ترجمه فارسی به انگلیسی رشته  علوم نظامی

ترجمه تخصصی متون علوم نظامی

اهمیت و نقش آموزش بویژه در ارتقاء سطح کارآیی افراد و تأمین نیازهای تخصصی جامعه بر همگان مبرهن است. حفظ امنیت در نظام اسلامی متکی به وجود پرسنلی بوده که در جهت انجام مأموریت های متنوع و گسترده ای که در این راستا وجود دارد تربیت یافته از آخرین تکنیک ها و تاکتیک های انتظامی که منطبق با آخرین دستاوردهای علمی نیز باشد، بهره مند گردیده باشند.
لذا برنامه کارشناسی علوم انتظامی با گرایش های انتظامی، اطلاعات، مهندسی، اداری و مالی، خدمات پشتیبانی و ارتباطات انتظامی به منظور تامین کادر متخصص و کاردان در بخشهای مختلف نیروی انتظامی تهیه گردیده است.
تعریف و هدف:
دوره کارشناسی علوم انتظامی یکی از مجموعه برنامه های آموزش عالی بوده که به منظور ارتقاء سطح کیفی داوطلبان خدمت در نیروی انتظامی که با مدرک دیپلم استخدام می گردند. طراحی گردیده است.
هدف تربیت کارشناسان متعهد با مهارتهای علمی و نظری در زمینه های مختلف ماموریتهای نیروی انتظامی است.


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد