سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی توسط مترجم


باتری‌های لیتیوم ‌یونی (یون لیتیوم)

باطری‌های لیتیوم ‌یونی (یون لیتیوم)

lithium-ion (Li-ion) batteries

 

 

1. Introduction

The recent penetration of lithium-ion (Li-ion) batteries into the vehicle market has prompted interest in projecting and understanding the costs of this family of chemistries being used to electrify the automotive powertrain. The model described here-in is a calculation method that was developed at Argonne National Laboratory (Argonne) for estimating the manufacturing cost and performance of Li-ion batteries for electric-drive vehicles including hybrid-electrics (HEV), plug-in hybrids (PHEV), and pure electrics (EV). To date, a number of cost models of various levels of detail have been published in different forms.1-11 The cost of a battery will change depending upon the materials chemistry, battery design, and manufacturing process.12-14

Therefore, it is necessary to account for all three areas with a bottom-up cost model. Other bottom-up cost models exist but are not generally available and have not been explicitly detailed in a public document. The motivation for this work is based on a need for a battery cost model that meets the following requirements:

1. Open and available to the entire community

2. Transparent in the assumptions made and method of calculation

3. Capable of designing a battery specifically for the requirements of an application

4. Accounts for the physical limitations that govern battery performance

5. Based on a bottom-up calculation approach to account for every cost factor

 

1- مقدمه

نفوذ اخیر باتری‌های لیتیوم ‌یونی (یون لیتیوم) به بازار خودرو موجب شده که علاقه به طراحی و درک هزینه‌های این خانواده از مواد شیمیایی برای برق دستگاه انتقال قدرت خودرو استفاده شود. مدل شرح داده شده در اینجا روش محاسبه‌ای است که در آزمایشگاه ملی آرگون (آرگون) برای برآورد هزینه ساخت و عملکرد باتری‌های لیتیوم یونی برای وسایل نقلیه الکتریکی از جمله برق ترکیبی (HEV) ، هیبرید پلاگین‌دار (PHEV)، و برق محض (EV) ایجاد شده است. تا به امروز، تعدادی از مدل‌های محاسبه هزینه سطوح مختلف جزئی در اشکال مختلف منتشر شده است.1-11هزینه یک باتری بسته به مواد شیمیایی، طراحی باتری، و فرایند تولید تغییر خواهد کرد 12-14 بنابراین، پرداختن به هر سه عرصه بوسیله یک مدل محاسبه هزینه پایین به بالا لازم می‌باشد. سایر مدل‌های محاسبه هزینه پایین به بالا نیز وجود دارد، اما به طور کلی در دسترس نیستند و به تفصیل و به طور دقیق در یک سند عمومی توضیح داده نشده‌اند. انگیزه برای انجام این کار بر اساس نیاز برای مدل محاسبه هزینه باتری می‌باشد که شرایط زیر را داراست:
  1. باز و در دسترس بودن برای کل جامعه
  2. شفافیت در فرضیات ساخته شده و روش محاسبه
  3. توانایی طراحی باتری به طور خاص برای نیازهای یک برنامه
  4. پرداختن به محدودیت های فیزیکی حاکم بر عملکرد باتری
  5. پرداختن به هر یک از عوامل مربوط به محاسبه هزینه بر اساس یک رویکرد محاسبه پایین به بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد