سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

مقاله با ترجمه فارسی رشته اقتصاد توسط François Facchini a, Mickaël Melki- مترجم


ترجمه مقاله اقتصاد+ ترجمه تخصصی  متون اقتصاد+ ترجمه مقاله ISI رشته اقتصاد+ ترجمه فوری متون اقتصاد+ ترجمه دانشجویی اقتصاد+ ویرایش مقاله + ترجمه چکیده پایان نامه رشته  برق+ ترجمه کاتالوگ + ترجمه بروشور  + ترجمه وب سایت و وبلاگ + ترجمه فایل صوتی و تصویری + ترجمه کتاب رشته اقتصاد+ ترجمه نامه های اداری +  ترجمه اسناد + ترجمه انگلیسی به فارسی رشته اقتصاد+ ترجمه فارسی به انگلیسی رشته اقتصاد

اندازه بهینه دولت: فرانسه در قرن 20

Efficient government size: France in the 20th century

A b s t r a c t

 

Article history:

Received 5 December 2011

Received in revised form 5 March 2013

Accepted 7 March 2013

Available online 15 March 2013

The benefits and costs of government suggest an efficient government size. We investigate efficient government size by analyzing the relation between public spending and real GDP for France in the period 1896–2008. The results show a co-integration nonlinear relationship. Our time-series data on France represents one of the longest periods studied in literature. Our empirical findings suggest that efficient government size measured by public spending was reached when public spending was around 30% of GDP. Conclusions point to particularities of countries that suggest efficient government size is specific to different countries.

Keywords:

Public spending

Optimal government size

Economic growth

Nonlinear cointegration

 

 

چکیده

بازدهی و هزینه‌های دولت نشان‌دهنده اندازه بهینه دولت می‌باشد. ما اندازه بهینه دولت را با تجزیه ‌و‌ تحلیل رابطه بین هزینه‌های عمومی و تولید ناخالص داخلی واقعی برای فرانسه در دوره 1896- 2008 بررسی می‌کنیم. نتایج بدست‌آمده یک رابطه غیر‌خطی همجمعی را نشان می‌دهد. داده‌های سری‌‌‌زمانی ما در فرانسه یکی از طولانی‌ترین دوره‌های مورد مطالعه در منابع تحقیق را ارائه می‌کند. یافته‌های تجربی ما نشان می‌دهد که اندازه بهینه دولت، اندازه‌گیری شده توسط هزینه‌های عمومی وقتی حاصل می‌شود ‌که هزینه‌های عمومی در حدود 30‌درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. نتیجه‌گیری اشاره‌شده به ویژگی‌های کشورهایی که پیشنهاد اندازه بهینه دولت را دارند برای کشورهای مختلف دارای ویژگی مخصوص به خود است.

کلید واژه‌ها:

هزینه‌های عمومی - اندازه بهینه دولت - رشد اقتصادی - همجمعی غیر‌خطی

 

دانلود مقاله با ترجمه فارسی


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد